Pokalen og logo

Pokalen

Pokalen er 46cm høy. Ble anskaffet i handelsbyen Bergen. Denne pokalen har vandrepokal som status. Hvis en spiller vinner turneringen 3 år på rad eller 5 ganger til sammen så vil den bli tildelt spilleren for evig tid.

 

 

Logo

Logoen til Skien Invitational er designet av Kjetil Usterud Gundersen. Logoen vil fungere i forskjellige versjoner/fargekombinasjoner. Det med bakgrunn i hvilken kombinasjon den blir brukt.

Versjonen under er den offisielle logoen. Denne ble stemt frem av styret under årsmøtet 2016. Begrunnelsen var at man ønsket en moderne fremtoning som ivaretar de opprinnelige ideene til logomakar Kjetil U. Gundersen. Det var for øvrig Gundersen selv som fremmet forslag om modernisering av logo. 

 

 

 

 

#Skieninvitational